Πολιτική Επιστροφών

Α. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εντός 14  ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] ή να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιστραφεί το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας, στην αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται  μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του.

Η Εταιρεία αφού εξετάσει  λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό αγοράς που αντιστοιχεί με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά, εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων αποστολής.

Κανένα ποσό δεν θα επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Λόγω της κατηγορίας των προϊόντων δεν θα γίνονται αποδεκτές επιστροφές προϊόντων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ειδικά καλύμματα υγιεινής προστασίας.

Β. Δικαίωμα επιστροφής /αλλαγής

Εντός 14  ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] ή να συμπληρώσετε το έντυπο επιστροφής /αλλαγής. Μπορεί να γίνει ολική ή μερική επιστροφή των προϊόντων.

Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνει στην αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται  μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του.

Η Εταιρεία αφού εξετάσει  λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό αγοράς που αντιστοιχεί με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά, εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων αποστολής.

Κανένα ποσό δεν θα επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Λόγω της κατηγορίας των προϊόντων δεν θα γίνονται αποδεκτές επιστροφές προϊόντων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα ειδικά καλύμματα υγιεινής προστασίας.

Δεν χρεώνεστε με έξοδα αποστολής.

Περισσότερα, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ενότητα Όροι & Προϋποθέσεις

Εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected] ή στο τηλέφωνο : 218 218 2975

 

Login to your account